Logo for Informationsportalen

Logo for Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek
     
     
 BDI-faglige emner  
 Biblioteksdrift
 Bog og blad
 Faget og fremtiden
 Historisk BDI
 Kataloger
 Struktur
 BDI vejviser
 Web
  
  Andre emner
    Erhvervsliv  
    Humaniora  
    Naturvidenskab  
    Reference  
    Samfundsvidenskab  
    Sundhedsvidenskab  
    Teknologi  

 Lokal
Web
   Sitemap
 
December 1999, vol. 18, nr. 9/10

Alverdens kunst på nettet

Billedkunstlærer Hans-Christian Schultz fortsætter her sin gennemgang af kunst på nettet. I sidste nummer af DISPLAY så han på de danske websteder. Denne gang gælder det verden uden for Danmark.
 
Hvis man vil se, hvad Kulturnet Danmark, der blev udførlig omtalt i det sidste nummer af DISPLAY, måske med tiden kan udvikle sig til, kan man besøge Kulturnät Sverige, der tilbyder 4.000 links til svensk kultur.
Materialet er overskueligt organiseret i emnegrupper, der kan benyttes som f.eks. hente informationer om kunst, kunstnere, institutioner samt kunst-indgang, men sidens søgefunktion gør det også muligt at gå på tværs og søge kulturbegivenheder inden for et geografisk område.
Denne kombination af omfattende information og brugervenlig præsentation er karakteristisk for alle de nedenfor oplistede kulturnet. Selv om den konkrete udformning kan variere temmelig meget, tilbyder de alle gode indgangsmuligheder til de nationale kunst- og kulturområder, de dækker.
 
Kulturnet i Norden

- Sverige, Kulturnät Sverige (http://www.kultur.nu/)
- Norge, Kunstnett Norge (http://www.kunst.no/)
- Finland, Kulttuuri.ne (http://www.kulttuuri.net/)
- Island, Menningarnet Ìslands (http://www.menning.is/)

Europa- Tyskland, Kulturnet Deutschland (http://www.kulturnet.de/)
- Frankrig, Portail pour l’Internet culturel (http://www.culture.fr/)
- Grækenland, Odysseus (http://www.culture.gr/)

Den øvrige verden- Australien, Australia’s Cultural Network (http://www.acn.net.au/)
- Canada, CultureNet (http://www.culturenet.ucalgary.ca/)
- Egypten, Culture of Egypt (http://www.tourism.egnet.net/)

Disse kulturnetværker dækker som nævnt hele det kulturelle område, mens Musexpo (http://www.musexpo.com/) for Frankrig og Art Guide (http://www.artguide.org/) for Storbritannien og Irland er snævrere kunst-net med primært focus på udstillingsaktiviteter.
  http://www.kultur.nu/
  http://www.kunst.no/
  http://www.kulttuuri.net/
  http://www.menning.is/
  http://www.kulturnet.de/
  http://www.culture.fr/
  http://www.culture.gr/
  http://www.acn.net.au/
  http://www.culturenet.ucalgary.ca/
  http://www.tourism.egnet.net/
  http://www.musexpo.com/
  http://www.artguide.org/
 
En god begyndelse
De nationale kulturnet er gode, men i sagens natur også snævre portaler, når man mere generelt søger kunst på nettet.
Så hvis man netop er begyndt at søge efter kunst på nettet og leder efter værker af en bestemt kunstner, der ikke er hjemmehørende i et af de områder, disse net dækker, så er Artcyclopedia. The Guide to Museum-Quality Art on the Internet (http://www.artcyclopedia.com/) et godt sted at begynde.
For det første fordi siden er stor og bredt dækkende, men man skal være opmærksom på, at dens omkring 17.000 direkte links til anslået 70.000 værker af 6.000 kunstnere alt overvejende drejer sig om maleri og skulptur. Andre kunstneriske udtryksformer som f.eks. installationskunst, fotografi og arkitektur er mere spredt og tilfældigt repræsenteret i basen.
For det andet kan et opslag i Artcyclopedia anbefales, fordi den - som det også fremgår af undertitlen - er gennemført kvalitetsbetonet, idet der kun optages kunstnere, som er repræsenteret på et eller flere museer.
Man kan vælge et kunstnernavn i guidens liste eller selv søge efter en bestemt kunstner og vil da få en liste over web-steder med digitaliserede billeder af kunstnerens værker.
Vælger man f.eks. Jan van Eyck, får man tilbudt 14 adresser. I stedet for at skulle gætte, hvilke museer, der tilbyder billeder af den ønskede kunstner og derpå opsøge hvert museum og starte sin søgning dér, kan man altså gå direkte til de museer, der har billeder lagt ud på nettet. Selv om oversigtslisten ikke giver søgeren nogen fornemmelse af, hvor mange billeder, de opgivne web-steder rummer, er det alligevel et godt udgangspunkt for videre søgning.
Guiden tilbyder også links til publikationer, præsentation af en månedlig kunstner og en fortegnelse over de museer, der har bidraget til projektet.
En anden indgangsportal, der skal nævnes, er siden World Wide Arts Resources (http://www.wwar.com/), der giver adgang til alle former for kvalitativ kunst- og kulturinformation på nettet. 15.000 kunstnere er repræsenteret i basen, som også dækker museer, gallerier, kunsthistorie, kunstuddannelse, antikviteter, scenekunst, kunst-chat, konferencer - og meget mere.
  http://www.artcyclopedia.com/
  http://www.wwar.com/
 
Museer
Megen af den kunst og kunstinformation, der ligger på nettet, er i en eller anden form institutionaliseret.
Det betyder, at besøg på institutionernes web-sider også kan være udgangspunktet for en søgning. I praksis vil det sige besøg på museernes hjemmesider. Som en begyndelse kan man altid aflægge besøg på nogle af nettets egentlige web-museer. WebMuseum (http://www.oir.ucf.edu/wm/), Paris er i den forbindelse et godt sted, der rummer en forbløffende stor samling digitaliserede billeder.
Man kan søge på kunstner i katalogets navneindeks, eller man kan søge billeder efter stilhistoriske kategorier i basens tematiske indeks. Den sidste mulighed er en virkelig god service, men da de kunstværker, som er repræsenteret i basen, fortrinsvis er ældre malerkunsts, og de repræsenterede kunstnere langt fra tegner et fuldgyldigt billede af de enkelte perioder, skal denne funktion tages med meget stort forbehold.
Eksempelvis siger det noget om basen, at en maler som Pablo Picasso slet ikke optræder på WebMuseum. Sidens leksikonfunktion skal også tages med forbehold. Den er bestemt ikke fuldstændig, men dog meget nyttig.
En anden mulighed er ArtMuseum.net (http://www.artmuseum.net/), der er et virkelig godt eksempel på, hvordan den nye, interaktive teknologi kan udnyttes i kunstformidlingen.
At besøge dette virtuelle museum kan naturligvis ikke erstatte den virkelige museumsoplevelse, men det er forbløffende at gå på opdagelse i de udstillinger, der er lagt ind på dette web-sted, udstillinger hvis præsentation bliver til i et tæt samarbejde mellem ArtMuseum.net og den pågældende institution, hvor den præsenterede udstilling først blev vist. Eksempelvis kan man starte med udstillingen Van Gogh’s Van Goghs (http://www.artmuseum.net/vangogh/gateway.asp).
  http://www.artmuseum.net/
  http://www.artmuseum.net/vangogh/gateway.asp
 
3-D
Man kan også studere The ”Leonardo Virtuale” Projekt (http://webtalk.elet.polimi.it/museo-1.html).
Det er Italiens nationale museum for kunst og videnskab, der har åbnet et galleri med 3D-præsentationer af værker af Leonardo da Vinci. Man kan i en grafisk gengivelse af det fysiske museumsrum afprøve og røre ved modeller, som i den virkelige verden er udstillet bag pansret glas. Og som om det ikke var vidtrækkende nok i sin innovative opfindsomhed, har skaberne af projektet tillige udviklet en Web Talk World, som de kalder den finesse, at man kan tage en eller flere venner med på udstillingen og vha. en chat-funktion tale sammen under besøget.
Specielt i forbindelse med præsentationen af rumlig kunst og arkitektur er denne udnyttelse af de interaktive muligheder virkelig et kæmpe skridt i udviklingen af levende museumspædagogik.
Som afsluttende eksempel kan nævnes siden om Frank Gehry's Weisman-museum, der er interessant, fordi den illustrerer, hvordan netop dette arkitektfirma selv arbejder med interaktive 3-D modeller i den skabende proces (http://hudson.acad.umn.edu/surprises/home.html).
  http://webtalk.elet.polimi.it/museo-1.html
  http://hudson.acad.umn.edu/surprises/home.html
 
Søgestrategi
Men de traditionelle museer er også for alvor ved at komme på nettet, og det kan man udnytte i sin søgning. Strategien er her at opsøge de centrale museer inden for det område, man søger. Har de ikke nogen information om eller tilbyder virtuel adgang til det søgte, har de som regel gode links til beslægtede museer.
Kender man ikke de centrale museer, kan man f.eks. tage udgangspunkt i danske forhold. Er man f.eks. på jagt efter klassisk kunst, er det nærliggende at søge til Ny Carlsberg Glyptotek i København (http://www.glyptoteket.dk/), hvorfra man så vha. links bringes ud i verden. En anden mulighed er at få et overblik vha. WWW Virtual Library Museums pages (http://www.icom.org/vlmp/) eller gå til de store søgemaskiner.
  http://www.glyptoteket.dk/
  http://www.icom.org/vlmp/
 
Søgeværktøjer
Hvad enten man benytter den ene eller anden platform, giver de ikke noget retvisende billede af den informationsmængde, der ligger på nettet.
At megen af den kunst og kunstinformation, der ligger på nettet, i sit udspring er institutionel ændrer ikke ved det faktum, at der er utrolig mange private sider, og at mange af dem er af høj kvalitet. Herved adskiller nettet sig for alvor fra den ikke-virtuelle kunstverden, hvor det så absolut er institutionerne, der fører an i såvel kunstforskningen som –formidlingen.
Så hvis man vil have et dækkende indtryk af kunstens repræsentation på nettet eller vil i dybden med et emne eller ikke har fået tilfredsstillende svar på anden måde, er der ingen vej uden om de store søgemaskiner med risiko for at drukne i informationsstrømmen, hvis man ikke kan afgrænse sin søgning tilstrækkeligt.
  http://www.tamu.edu/mocl/picasso/
  http://www.showgate.com/tots/picasso/
 
Alta Vista
Søger man f.eks. i Alta Vista på navnet Pablo Picasso, får man adresser på og ultra-korte beskrivelser af 885 web-sider – og forslag til relaterede søgekategorier.
Hvad det første angår, er det næsten umuligt at læse sig gennem denne tekstmængde. Men det viser sig hurtigt, hvis man forsøger, at man kan blive nødt til det, for oplistningen er tilsyneladende fuldstændig tilfældig. Det er ikke prioriterede lister, og flere adresser gentages flere gange.
Der er en henvisning øverst til the Picasso Web site, men siden viser sig et være temmelig ufuldstændig og meget informationstynd, så forslaget forslår ikke meget for den, der virkelig vil vide besked. Så er det man forsøger sig med de relaterede søgeforslag – og bryder sammen.
Pablo Picasso biography giver 2.568.285 web-sider! Pablo Picasso paintings 1.071.784 sider! Pablo Picasso Guernica, der godt nok er hans måske kendteste værk, er der ikke mindre end 28.442 henvisninger til. Det er ikke til at arbejde fornuftigt med, og slet ikke når søgemaskinens maskinelle listning fører til, at kommercielle sider med tilbud på Picasso-gavepapir rangeres over egentlige kunstsider.
Retfærdigvis skal det nævnes, at nålen engang imellem ligger oven på høstakken, som det er tilfældet ved søgningen på Pablo Picasso paintings.
Som web-sted nr. fire nævnes en fremragende side, nemlig Museo Picasso Virtual (http://www.tamu.edu/mocl/picasso/). Den er stor, den er kompetent, og den er ambitiøs. Målet er at gøre hele værket tilgængelig på www, og Dr. Enrique Mallen er kommet et godt stykke af vejen. Hertil kommer udførlige biografiske fremstillinger, henvisninger til litteraturen om Picasso, fortegnelse over museer med Picasso-værk(er), udstillingsfortegnelser, nyhedsfunktion, tværgående søgemuligheder og projektbeskrivelser m.m.m. Det er flot, spændende og oplysende.
 
Yahoo
Gennemfører man den samme søgning i Yahoo, viser det sig, at materialet faktisk godt kan systematiseres. Der er 19 (!) hits, der på nær 2 viser sig at være grundige, forskningsbaserede hjemmesider, der giver overblik og dermed et godt udgangspunkt for videre søgning gennem links og henvisninger.
Ja, Museo Picasso Virtual er med blandt de 19 hits, og det er Web Directory: Picasso Sites on the World-Wide-Web (http://www.showgate.com/tots/picasso/) også - og så er man virkelig i gang med at udforske emnet Picasso på nettet. Hvad man så går glip af ved denne ekstremt hårde selektion er jo ikke til at sige, men det er i hvert fald ikke nysgerrigheden og arbejdslysten, og så er meget jo vundet.
En kontrolsøgning på en anden af verdenskunstens store, Vincent van Gogh, bekræfter erfaringen: 27 (!) hits i alt og alle rigtig gode. Se f.eks. selv Vincent van Gogh Information Gallery (http://www.vangoghgallery.com/). Der er gode grunde til, at siden har haft 1 mio. besøgende siden starten i 1996.
 
Northern Light
Det problem, man møder igen og igen på nettet, nemlig for mange data og for lidt information, har man for alvor taget konsekvensen af hos Northern Light, som for mig at se for øjeblikket er markedets bedste søgemaskine.
Her får man prioriteret søgeresultatet og organiseret det i emnemapper, så man selv kan finjustere sin søgning og få svaret på de informationsønsker, man har. Det er ikke en mere eller mindre tilfældig maskinsortering, der bestemmer, hvad man præsenteres for. Og endnu bedre: Disse mapper er ikke fastlagt på forhånd, men skabes specifikt i henhold til den søgendes ønsker.
Hertil kommer, at der klart gøres opmærksom på, hvad der er gratis information, og hvad der er kommercielle sider. Ydermere har maskinen en mappe kaldet Special Collection documents, som er kommercielle, kompetente artikler med et kort referat. Man kan så på stedet bestemme sig for at købe dokumentet, og betalingen - der ofte er overordentlig rimelig -klares via kreditkort. Det er enkelt og redeligt.
 
Kunstnyheder på nettet
For den, der vil have et generelt overblik over og følge kunstscenens begivenheder meget tæt, er der efterhånden en hel del muligheder.
For det første er der de dagligt opdaterede og verdensomspændende online kunstaviser.
Art Daily (http://www.artdaily.com/) har en bred dækning af nyheder om udstillinger, aktiviteter og begivenheder samt nyt om kunstnere. Mere selektiv er Absolutearts.com (http://www.absolutearts.com/). Det samme gælder også Artnewspaper.com (http://artnewspaper.com/), men til gengæld er stofbehandlingen som regel mere dybdeborende end i de to foregående publikationer.
Den sidste online kunstavis, der skal nævnes her, er Arts Journal (http://www.artsjournal.com/), der henter sit stof fra mere end 100 engelsksprogede aviser og tidsskrifter. Det gør nok dens dækning smallere end de to foregående publikationers, men til gengæld er stofbehandlingen meget grundig.
For alle publikationer gælder, at de har en række gode, overskueligt opstillede links til aviser, tidsskrifter, radio og tv og online-kilder. Alene af denne grund er det værd at besøge disse adresser.
Rent internet-baserede kunsttidsskrifter er også ved at vinde indpas. Som eksempel kan nævnes det svenske, engelsksprogede The Art Bin (http://www.art-bin.com/), der kun kan abonneres på online.
De traditionelle kunsttidsskrifter har for manges vedkommende efterhånden også fået online-udgaver, hvor større eller mindre dele af den trykte tekst er gjort tilgængelig for nettets brugere, men disse præsentationer er generelt snarere markedsføring end non-profit information, for vil man have mere, må man abonnere på den trykte udgave. Som et eksempel kan man besøge det ansete Artforum (http://www.artforum.com/).
Er man interesseret i at følge med i den virkelige verdens udstillingsaktiviteter, kan man forsøge sig på Gallery Guide Online (http://www.gallery-guide.com/), der dækker bredt, eller Traditional Fine Arts Online (http://www.tfaoi.com/), som registrerer amerikanske aktiviteter.
  http://www.artdaily.com/
  http://www.absolutearts.com/
  http://artnewspaper.com/
  http://www.artsjournal.com/
  http://www.art-bin.com/
  http://www.artforum.com/
  http://www.gallery-guide.com/
  http://www.tfaoi.com/
 
Kunst og kitch
Og er man blevet træt af den alt for politisk korrekte omgang med kunst på nettet, kan man altid besøge MOBA, The Museum of Bad Art (http://glyphs.com/moba/).
Museets motto - art too bad to be ignored - fortæller præcist, hvad denne private institution helliger sig, nemlig opvisningen af alle former for dårlig kunst gennem indsamling, bevaring og udstilling. Det er både morsomt og tankevækkende, for her får enhver lejlighed til at forsøge at trække grænsen mellem kunst og kitch.
  http://glyphs.com/moba/
 
 
 
Hans-Christian Schultz
 
Redigeret 06-12-2000


Til top Forrige side    Næste side Tip en ven