Logo for Informationsportalen

Logo for Danmarks Biblioteksskoles Bibliotek
     
     
 BDI-faglige emner  
 Biblioteksdrift
 Bog og blad
 Faget og fremtiden
 Historisk BDI
 Kataloger
 Struktur
 BDI vejviser
 Web
  
  Andre emner
    Erhvervsliv  
    Humaniora  
    Naturvidenskab  
    Reference  
    Samfundsvidenskab  
    Sundhedsvidenskab  
    Teknologi  

 

   Avanceret søgning
    Sitemap

Arkiv - Alfabetisk oversigt over databaser

 

Siden opdateres ikke!
Denne service var fra september 2003 - januar 2005  flyttet til databaser.dk men er nu NEDLAGT. Pr. 9. juni 2005 vil hver indførsel føre til et hjemsted på nettet - men data bliver IKKE længere opdateret.
314 Danske Databaser i alt.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

118online Telefonnumre; Adresser
14.000 prof. foto Fotografi; Natur
ABF-CD infobase Love; Regler; Arbejdsmiljø
Affaldsinfo Affald; Genanvendelse
Agrimach - Landbrugets Maskinoversigt Landbrug; Landbrugsmaskiner; Markedsoversigt; Distributør- og fabrikantregister; Kataloger; Leverandører; Produkter; Flersprogs database
Agroline Bibliotekskataloger; Levnedsmiddelteknologi
Aktuelle støtte- og finansieringsmuligheder Finansiering; Projektstøtte
Alis Kemi; Anvendt videnskab; Byggeteknik; Datamater; Elektroteknik; Elektronik; Maskinteknik; Teknologi
AltaVista Danmark Søg; Internet; Søge
Anatomi for tandklinikassistenter Kraniet; Mundhulen; Spyt; Muskler; Mundhulens nerver; Røntgenanatomi
Artfarm Farmaceutisk praksis; Forsøg; Forskning; Undersøgelser; Projekter
ArtGuideDenmark Biografier; Billeder
Artur Byggeri; Byplanlægning; Landskabsplanlægning
Auboline Naturvidenskab; Teknologi; Humaniora; Samfundsvidenskab; Biblioteksvidenskab; Musik
AUM Bibliografier; Musik
Avisdatabasen Nyhedsformidling; Aviser; Danmark
BBR Byplanlægning; Statistik/demografi
Berlingske Research Nyhedsformidling; Aviser; Danmark
Bibliography of Nordic Criminology Kriminologi; Strafferet; Kriminalpolitik; Kriminalprævention; Politi; Retspsykiatri; Alkohol- og Narkotikaforskning
bibliotek.dk Fælleskatalog; Nationalbibliografi; Humaniora; Samfundsvidenskab; Naturvidenskab; Teknik
Bibliotekskatalogen - Handelshøjskolens Bibliotek, København Afsætningsøkonomi; Arbejdsmarked; Erhvervsjura; EU; EU-ret; Filosofi; Finansiering; Datalingvistik; Sociale, kulturelle, politiske forhold indenfor engelsk, fransk, italiensk
Biblioteksvejviseren Vejvisere
BioBase Medicinsk forskning; Molecular biologisk forskning; Kemisk forskning
Biological Sequence Analysis databases Biologi; Kemi
Biz 2000 Ordbog;
BogGuide Litteratur; Bogmarkedet; Bøger; Boghandlere
Bonis Sprog; Filologi; Norrøn Filologi
Børsen Online Aviser; Erhvervsinformation; Nyheder
Branchelink.dk Branche- og erhvervsinformation; Register; Handel information; Organisationer
Business Guide Oresund Vejviser; Erhverv; Virksomheder; Firmaer; Øresund; Adresser; Opslag
Bygge Information A/S Byggeri; Leverandører
Byggedata Byggeteknik; Lovgivning; Standardisering; Teknik/teknologi; Byggelove; Normer; Regler; Standarder; Bygningsreglement; Småhusreglement; AB 92; Konstruktion; MK-godkendelser; Byggefaglig litteratur
Byggeteknik Online Entreprenørmaskiner; Nyheder; Brugte maskiner
CD-Direct Selskaber; Regnskaber
CD-Greens Erhvervsliv; Virksomheder; Regnskaber; Nøgletal; Ejerforhold; Bestyrelse; Direktion; Biografier
CDR Library databases Udviklingsforskning; Udviklingslande; Fattigdom; Udvikling; Udviklingsbistand; Tredje Verden
Center for Musik og Teater Drama; Teater
CFJE online Journalistik; Nyheder; Medier; Efteruddannelse; Videreuddannelse; Forskning; Analyser; Redaktionel udvikling; Mediejura
ChemoBro Kemometri
Clausens Tekniske Ordbøger Terminologi; Ordbøger; Teknik
compLEX Love; Skatteret; Skatteregler; Moms; Told; Ligningsvejledninger
Componet Elektronik; Komponenter; Forhandlere
Computerworld Online Teknik/teknologi; Handel; Firmaoplysninger; Erhvervsforhold; Erhvervsanalyser
Cosmos Astronomi; Biologi; Biomedicin; Sundhedsvidenskab; Datalogi; Fysik; Geovidenskaber; Kemi; Matematik; Zoologi
D&B Firmaer; Regnskaber; Økonomi
Dagens Medicin Dansk sundhedsvæsen
DANAK Akkreditering; Prøvningslaboratorier; Kalibreringslaboratorier; Certificeringsorganer; Inspektionsorganer; Godkendte GLP-laboratorier; Godkendte bedriftssundhedstjenester
Danbib National bibliografi; Naturvidenskab; Humaniora; Samfundsvidenskab; Teknologi
Dania Polyglotta Bibliografi; Danica
Danish Exporters Firmaoplysninger
danmark.dk Staten; Amter; Kommuner; Samfundsinformation; Oversigtsinformation; Offentlige myndigheder; Livscirkelen; Love; Lovforslag; Regler; Vejledninger
Danmarks digitale jordartskort 1:25.000 Jordartskort; Overfladegeologi
Danmarks JordbrugsForskning. Forskningscenter Foulums Katalog Landbrug; Veterinærmedicin; Planteavl
Danmarks JordbrugsForsknings geografiske database Landbrug; Forskning; Geologi; Hydrologi; Miljø
Danmarks nationalfilmografi Film: Credits; Filmografi
Danmarks Statistikbank Arbejdsløshed; Beskæftigelse; Arbejdsmarked; Statistik; Handel; Eksport; Import; Demografi; Uddannelse; Kommuner; Prisindeks; Nationalregnskab; Betalingsbalance
Danmarks Statistiks Hjemmeside Statistik/demografi; Periodica; Danmark
Dansk Adresse- og Vejdatabase Kort; Kørselsplanlægning; Ruteplanlægning; Marketing; Geokodning
Dansk Byplanlaboratoriums Bogsamling Arkitektur; Bibliotekskataloger; Byplanlægning; Byøkologi; Forvaltning; Lokalhistorie; Miljø; Regionplanlægning; Statistik; Trafik
Dansk Demografisk Database Historie; Statistik/demografi
Dansk Design Database Design; Designere; Designbureauer; Keramikere; Smykker; Indretning; Industridesign; Kunsthåndværkere; Danske Designere; Formgivning; Produktudvikling; Mode; Møbel; Glas; Grafik; Grafisk Design; Guide; Kultur; Industriel design; Modelbygning; Tekstil
Dansk Eksportleksikon Import; Eksport; Jura; Trafik
Dansk Erhvervsopslag Firmaoplysninger; Adresser; Produkter; Ydelser
Dansk Fagpresses oplags- og annoncedatabase Fagblade; Oplagstal; Annoncer; Målgrupper; Brancher; Emneord
Dansk Historisk Bibliografi Bibliografi; Dansk historie; Danmark; Historie
Dansk Juridisk Bibliografi Lovgivning; Jura; Retsvæsen
Dansk Kortfortegnelse Nationalbibliografi; Kort; Atlas; Kartografi
Dansk Litteraturcenter Promovering af dansk litteratur i udlandet; Litteraturhistorie; Forfatter; Roman; Lyrik; Børnelittteratur
Dansk Miljøforskning Miljøforskning i luft/klima; Vandmiljø; Jord- og skovbrug; Sundhedseffekter; Affald; Trafik; Energi; Industri; Byer; Miljøregulering
Dansk Musikfortegnelse Nationalbibliografi; Musikalier
Dansk Økonomisk Bibliografi Bibliografier; Økonomi
Dansk Periodicafortegnelse Nationalbibliografi; Registre
danskbyokologi.dk Miljørigtigt; Byøkologi; Økologi; Byggeri; Sunde Materialer; Bæredygtig
Danske Databaser Databaser; Informationssøgning; Informationsteknologi
Danske Kommissionsbetænkninger Betænkninger
Danske Museer on-line Museum; Kulturhistorie; Billedkunst; Naturhistorie
Danske Politiske Partier Politik
Dansk-Engelsk Engelsk-Dansk Økonomisk Ordbog Terminologi; Sprog; Ordbøger
Database on Wind Characteristics Vindbelastninger; Vindmålinger; Vind ressourcer;Turbulens; Ekstreme vind forhold
David VVS; Produkter
DBP Bibliotekskataloger; Byplanlægning; Regionplanlægning; Lokalplanlægning; Kommuneplanlægning
DBTS Bankvæsen; Børskurser; Erhverv; Finansiering; Valutakurser; Økonomi
DDAguide Samfundsfag; Forskning; Interviews; Projekter
Den Danske Forskningsdatabase Forskning; Danmark
Den Danske Netordbog Ordbog; Dansk; Almensport; Sprog; Retskrivning
Den Elektroniske Skolehåndbog Lovgivning; Undervisning; Folkeskolen
Den nationale Billedbase Bibliografi; Kobberstik; Fotografier; Billeder
Den Nationale MTV-projektdatabase Medicinsk teknologivurdering; MTV; Medicinsk teknologi; Sundhedsvæsen; Teknologi; Patient; Økonomi; Organisation; Lægemiddel; Evidensbaseret medicin; Evidensbaseret sundhedsvæsen; Sundhedsøkonomi; Sundhedstjenesteforskning
Den Sociale Database Nøgletal; Servicemål; Kommuner; Amter; Indberetninger; Sociale Danmarkskort; Overvågning af grundtakstreformen
Det Centrale Virksomhedsregister Virksomheder
Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem Ejendomsdata; Handel; Økonomi
Det levende Danmarkskort Kort; Seværdigheder; Fortidsminder; Forlystelser; Skov & Natur; Overnatningsmuligheder; GPS
Det Nye Testamente Religion
Digitalt Matrikelkort Kort; Matrikler; GIS; Geografiske Informationssystemer
Disk Standard DS-Katalog Standardisering
Disk Standard EMC-Standarder Standardisering; Elektromagnetisk kopatabilitet; EMC
Disk Standard Kvalitetetsstyring Standardisering; Kvalitetsstyring; Standarder
Disk Standard Miljøledelse Miljøledelse; Kvalitetsstyring
Display Databaser; Internet; Informationssøgning; Informationsteknologi; Telekommunikation; Uddannelse; Informationsvidenskab
DLGs Elektroniske Planteværnshåndbog Planteværn; Sprøjteplan; Skadevoldere
DNA Litteratur
DPBbase Bibliotekskataloger; Uddannelse; Pædagogik; Psykologi
DrugDebate medicindatabase med brugernes egne erfaringer Medicin; Lægemidler; Naturmedicin; Brugererfaringer
DSI Sygepleje; Sundhedsvæsen; Hospitaler
Eco Landbrug
EMD-online Energi; Vedvarende Energi; Miljø; Statistik
Energi- og Miljødata Energi; Vedvarende energi; Vindenergi
Engelsk-Dansk Økonomisk Ordbog Terminologi; Sprog; Ordbøger
E-Post Danmark Adressebog Adressekatalog; E-post adresser; E-mail adrtesser
Erhvervsdatabasen Handel; Industri; Finansmarkedet; Virksomhedsinformation; Arbejdsmarked
ErhvervsInformation Erhvervsinformation; Erhvervsservice; Virksomhedsinformation; Brancher; Markedsinformation; Offentlig information; EU; Love; Standarder
Erhvervsjura Lovgivning; Erhvervsret; Jura
Erhvervskontakt Østeuropa Østeuropa; Rusland; Polen; Estland; Baltikum; Rumænien; Bulgarien; Jugoslavien; Slovakiet; Tjekkiet
Espacenet Patenter
European Border Regions Database (Boreas) Grænseregionsforskning; Grænseregioner; Interstatsligt samarbejde; Links Europa; Skandinavien
Exchange Obligationer; Aktier; Futures & Optioner; Valuta; Renter
Export Denmark - Kongeriget Danmarks Handelskalender Importører; Eksportører
Export Directory of Denmark: Danish Exporters Eksportvejviser; Firmaoplysninger; Adresser
Fagbog Danmark Leverandører; Virksomheder; Danmark; Dansk erhvervsliv
Farm Farmaci; Apoteksvæsen; Farmakognosi; Medicinalkemi; Farmakologi
Fertilitetsdatabasen Fertilitet; Fødsler; Børnedødelighed; Kønsfordeling
Fikspunktregister Kartografi; Kort- og Atlas; Danmark
Finansieringsdatabase Kapital; Venture; Investeringer; Virksomheder
Finansieringsguiden Finansiering; Offentlige ordninger; Tilskud; Lån; Garantier; Forskning; Innovation; Eksport; Iværksætter; Miljø; Arbejdsmiljø; Regional erhvervsudvikling; Ansøgninger
Finansloven - elektronisk udgave Finanslov; Finanslovsforslag
Finansministeriets Forhandlingsdatabase Statsansatte; Løn
Flora Tropisk botanik; Biodiversitet; Herbarieindsamlinger
Flora Danica Online Botanik; Floraer
Folketinget.dk Lovgivning; Politik; Folketinget; Folketingets arbejde; Folketingsdebatter; Udvalgsbilag; §20-spørgsmål; Spørgsmål til ministrene; Folketingsmedlemmer, Biografier; Grundloven; Folketingets Forretningsorden; Dagsordener; Udvalgsordener; Stående udvalg; Referater; Folketingstidende; Statstidende
Food Ingredient Supplier Directory Fødevareindustri; Ingredienser; Leverandører
Forum for køn og kultur Kvindeforskning; Kønsforskning; Køn; Kultur; Ligestilling; Kulturanalyse; Kulturstudier; Kvinder; Mænd
Fra lydhistoriens barndom Lydoptagelser; Nyhedsudsendelser; Politikere; Folkesange; Berømtheder
Gads store engelsk-dansk ordbog Ordbog
Gallup Statistik; Reklamer; Medie
Gartnerinfo Gartneri; Plantepatologi; Biologi; Produktion
Geodata-info.dk GIS; Topografi; Metadata; Kort; Geomarketing; Datasæt
Gerda - Geofysisk Relationel Database Geologi; Geofysik; Undersøgelser; Forskning; Kortlægning
GEUS' Digitale kortdatabase Geologi; Hydrologi; Kartografi; Miljø; Topgrafi
GreensOnline Erhvervsliv; Virksomheder; Regnskaber; Nøgletal; Ejerforhold; Bestyrelse; Direktion; Biografier
Grøn Information Miljø; Forbrugerinformation
Grundtvig-Byen NFS Grundtvig
GTI Online Miljø; Naturgasudvinding; Energi
Guldalderens billedkunst Billedkunst; Kunsthistorie; Dokumentation
Gyldendals Røde Ordbøger Sprog; Ordbøger
H.C. Andersen og musikken H.C. Andersen; Litteratur; Musik
Hjælpemiddelbasen Produkter; Handicap; Hjælpemidler
Hvem Hvad Hvor Nye love; Nye film; Nye bøger; Sport
Hvem, hvad, hvor og hvornår Litteraturreferencer; Lovstof; Økonomi
Hymer Hydrologi; Hydrometri; Vandressourcer; Vingemålinger; Vandstande; Vandføringer; Oplandsarealer; Miljø; Stoftransport; Kildeopsplitning
Index Danmark/Gallup Reklame; Medie; Statistik
Info Svin Svin; Svineproduktion; Fodring; Sygdom; Produktionssystemer;
InfoMedia Erhverv; Nyheder; Politik
Infopaq Resumé Nyhedsformidling; Aviser; Handel; Firmaoplysninger; Medieovervågning
Information Nyhedsformidling; Aviser; Danmark
Information om farlige stoffer Kemikalier; Farlige stoffer; Radioaktivitet; FN/UN numre; Faresymboler; Faresedler; Udslip; Ulykker; Uheld
Ingeniørens artikeldatabase Ingeniør; Nyheder; Teknik; Naturvidenskab; Computer; Trafik; Kommunikation; Astronomi; Miljø; Bioteknologi; Kemi; Database; Elektronik; Software; Telekommunikation; Rummet; Rumfart; Internet; Linux; Industri; CAD; GIS
Ingeniørens Indkøbsbog Vejviser; Firmaoplysninger; Produkter; Serviceydelser; Videnscentre
Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning Ansættelse; Uddannelse; Arbejdsmarkedstilknytning; Demografiske forhold; Samliv ; Familie
Internetavisen Jyllands-Posten Nyhedsformidling; Aviser; Danmark
Iris Iris; Ekstrakorporal cirkulation Thoraxkirurgi; Perfusion
Isefjordsværkstedet Kalkmalerier; Kirkekust; Isefjordsmesteren; Isefjordsværkstedet; Kalkmalerier
It-bridge Øresundsregionen; Erhverv; Virksomheder
ITsvar.dk Artikler; Nyheder; Job; Bøger; Konkurrence; Debat; Doktor; Priser; IT; Computer; Informationsteknologi; Mail
Jubii Internet; WWW; Søgeværktøj
Jupiter - Geologisk Database Geologi; Boringer; Grundvand
Juridisk Formularbog Jura; Formularer
Kæder i dansk detailhandel Detailhandel
Kalkmalerier i Danske Kirker Kunst; Religion; Historie; Danmark; Middelalder
Kalliope - ældre dansk lyrik Digte; Lyrik; Litteratur; E-tekster; Fuldtekst
Karl Byggeri; Byplanlægning; Landskabsplanlægning
Karnov Lovgivning; Danmark
Kiros Arbejdsmiljø; Kemikalier; Miljø; Toksikologi
Kob-Internet Regnskabsvæsen; Økonomi; Kreditværdighed; Firmaoplysninger; Erhvervsanalyser
Kommunal Aarbog Stat; Amter; Kommuner; Vejviser; Institutioner; Politikere; Indkøbere; Skoler
Kommunalbladet Amter; Kommuner; Administration; Ledelse; Udlicitering; Arbejdsmarked; Skat; Tandpleje; Forvaltning; Miljøteknik; Kommunalpolitik; Biblioteker; Socialformidling; IT
Kommunale nøgletal Kommunaløkonomi; Økonomi; Kommuner; Nøgletal; Sammenligning af kommuner
KOMPASS Danmark Danmark; Erhvervsforhold; Firmaoplysninger; Adresser; Forhandlere; Leverandører; Produkter
Konsulentbasen Konsulenter; Erhverv; Rådgivning
Kraks Adresse og Vejdatabase GIS; Vejnet; Ruteberegning; Kort; Geografisk analyse
Kraks Danske Gader og Veje Vejnavne
Kraks digitale Danmark Kort; Fastnet-telefonnumre; Adresser; Ruteberegning; Kørselsplanlægning; Afstandsberegning; Grafisk og skriftlig beskrivelse af rute
Kraks Fonds- og Legatvejviser 2002-03 Legater; Fonde
Kraks kort over København og omegn København; Gader; Veje; Telefonnumre; Ruteberegning
Kraks Større Gårde & Skove 2003 Landbrug; Skovbrug
Kraks Virksomhedsinformation Firmaoplysninger; Adresser
KRR - Krydsreferenceregisteret Økonomi; Byplanlægning
Kultunaut - den elektroniske kulturguide Kultur; Musik; Teater; Bibliotek; Kommune; Kalender
Kunst Indeks Danmark Malerier; Skulpturer
Kursusguiden Kurser; Voksenundervisning; Efteruddannelse
KursusLex Danmark Kursussteder; Udbydere; Faciliteter; Udstyr; Udvikling; Human ressource
Kvindekilder, Kvinders vej til borgerrettigheder 1850 Kvindehistorie; Historie; Valgret; Sædelighedsfejden; Fagforeninger; Arbejdsret; Stemmeret; Kvindekamp; Den gamle kvindebevægelse; Feminisme
Kvinder på linien Kvindelige eksperter; Kvinder; Biografi
Kvinfo's bibliotekskatalog Tværvidenskabelig kønsforskning; Kvindeforskning; Kønsforskning; Mandeforskning; Ligestilling
L&H Ordbøger Ordbog; Sprog; Business; Økonomi; Teknik
Lademanns Leksikon 2003 Encyklopædi; Leksikon; Multimedie; Cd-rom
Lægemiddelkataloget Online Lægemidler; Terapeutiske grupper; Farmaceutiske specialiteter
Leading Nordic Massmedia on CD Media; Dagblade; Radio; TV; Journalister
Leksikon for det 21. Århundrede Leksikon; Biografier; Geografi; Økonomi; Politik; Filosofi; Sociologi; Historie; Psykologi; Økologi; Bevægelser; Organisationer; Partier
Lektørdatabasen Bøger; Biblioteker; Lektørudtalelse; Boganmeldelser; Cd-rom
Leverandørhåndbogen, Emballage og Transport Emballage; Transport; Leverandører; Materialer
LiberHerbarum II Plantenavne; Sygdomme; Anvendelse; Indholdsstoffer
Ligestillingsafdelingens juridiske database Ligestilling; Ligeløn; Ligebehandling
Ligestillingsrådets avisklipsdatabase Ligestilling; Avisartikler; Familieliv; Arbejdsliv; Ligeløn; Politisk repræsentation; Kønsforskning
Litteratur om pensions- og ældreforhold Ældrepolitik; Ældre; Pension
LIX Jordforurening; Grundvand; ATV; Miljøstyrelsen; Ameternes Videncenter; Miljø
Lokal Agenda 21 Projekter
Lovguide - Schultz Lovguide Lovgivning; Social ret
Magnus ajour Lovgivning; Love; Regler; Domme; Afgørelser; Praksis
Månedsskrift for praktisk lægegerning Medicin; Praktiserende læger
Marie Finansiering; Økonomi
Market Monitor Statistik; Demografi; Medier; Reklame
MaskinBladet Online Landbrugsmaskiner, Nyheder; Brugte maskiner; Jobbørs
Matrikelregistret Landbrug; Geografi; Lokalhistorie; Byplanlægning
MAXI-DUE Erhvervsvejledning; Uddannelse
Media Scandinavia Medier; Reklame
Mellemfolkeligt Samvirkes Bibliotek International politik; Udviklingsbistand; Etniske minoriteter i Danmark
Mendelian Cytogenetics Network Database Genetik; Cytogenetik; Genetiske forstyrrelser; Translokationer
Merkur Bibliotekskatalog; Informationsbehandling; Datalogi; EU; Erhvervsjura; Finansiering; Handel; Nationaløkonomi; Sprogvidenskab; Terminologi; Statistik; Økonomi
Mic - Det Virtuelle Musikbibliotek  Musik; Kompositioner
Miljøordbog Ordbog; Miljø; Vand; Luft; Jord; Forurening; Økologi; Natur; Forvaltning
MiniBIB Arbejdsmiljø; Industri; Kommunikation; Lovgivning; Politik; Retsvæsen; Sundhedsvæsen; Søfart; Økonomi; Forvaltning; Planlægning; Handel; Energi; Teknik; EU; Telekommunikation; Eksport
Missnord Teologi; Bibliografi
Mur- og tagprodukter Murværk; Mørtel; Letbeton; Letklinkerbeton; Kalksandsten; Tagsten; Teglsten; Tegl; Kalk
Musicat Musikalier; Nodemanuskripter; Bibliografi
NarkotikaDatabasen Danmark Narkotikainformation; Heroinforsøg; Heroin; Kokain; Amfetamin; Cannabis; Hash; Ecstasy; Behandling af narkotikamisbrug; Narkotikastatistik; Danmark
Navne & Numre Professionel Nummeroplysning; Markedsføringsværktøj
Ncom - Nordiske medieforskningspublikationer Massekommunikation
Nei Energi; Miljø; Vedvarende energi
netAktuelt Aviser; Nyhedsformidling; Danmark; Arkiv
NewBiz Regnskaber; Segmentering; Erhvervsinformation
NewBiz Skandinavisk Adressebank Adresser
Nordguide Databaser; Kataloger; Vejvisere
Nordjyllandsbasen Lokalbibliografi; Lokalhistorie
NRUs publication database Neurobiologi; Neurologi; Forskning; Cerebral cirkulation; Hjernens funktionelle aktivering; Stofskifte i hjernen; Blod-hjerne barrieren; Neuroreceptorer
Nudansk Ordbog Sprog; Terminologi; Ordbøger
Odin Samfundsvidenskab; Humaniora; Medicin; Naturvidenskab; Bibliotekskatalog
Oversigt over Miljøministeriets faglige databaser Miljøtilstand; Miljøproblemer; Forureningskilder; Regulering; Natur; Skov; Bygningsbevaring
PC World Online Nyheder; IT; Computer; Software; Hardware; Test
PERI Bibliotekskatalog; Energi; Teknik
Planregisteret Byplanlægning
Polfoto 
Politiken Nyhedsformidling; Aviser; Danmark
Poltxt Politik; Økonomi; Erhvervsliv; Arbejdsmarked; Miljø; Kultur; Videnskab; Sikkerhedspolitik
Projekter i Landdistrikterne Statsforvaltning; Økonomi; Lovgivning; Danmark
Publ Naturvidenskab; Teknik; Energi
Publi-com Selskaber; Fonde; Bestyrelser; Direktioner; Adresser; Kapital; Regnskaber
Publikationsdatabasen Miljø
PVC-fri Indkøb - hvordan? Forbrugerinformation; Miljø; Firmaoplysninger
Rådet for Udviklingsforsknings Research Project Database Forskningsprojekter; Udviklingslande; Rådet for Udviklingsforskning; Udviklingsforskning; Beskrivelse
re:search Naturvidenskab; Teknologi; Medicin; Samfundsvidenskab
Rediphem Tung; Gas; Spredning; Forsøg; Målinger
RegelInfo Regler; Love; Bekendtgørelser; Landbrug; Tilskud; Tilskudsordninger; Jordbrug
Register over håndværk og industri Museum; Genstande; Håndværk; Industri
Retsinformation Retsvæsen; Retsvidenskab; Retsstudier; Jura; Domstole; Lovgivning; Afgørelser
Retskrivningsordbog med stavekontrol Terminologi; Sprog; Ordbøger
Retskrivningsordbogen (3. udgave, 2001) Ordbøger; Danmark; Sprog
Rex Humaniora; Samfundsvidenskab; Musik; Nationalbibliografi
RFC HyperText Archive Protokol; Server; RFC; Internet; TCP/IP
Ritzau 
RKI Kredit information
Roar Bibliotekskataloger; Energi; Teknik; Naturvidenskab
Rosan - Register over sjældne analyser i Norden Medicin
Rubikon Bibliotekskatalog
SBI's bidrag til konferencer, tidsskrifter m.v. 
Scandinavian Business Information Virksomheder; Regnskabstal
Schultz LovText Arbejdsmarkedslove; Arbejdsmiljø; Ejendomsjura; Erhvervslove; Forvaltningsret; Miljølove; Skattelove; Sociale love; Skatteret; Sundhedslove; Tjenestemandslove.
Skat&Erhverv Skatteret; Erhvervsret; Jura; Domme; Lovgivning; Lovkommentarer; Lovguider
Skolernes Databaseservice Databaser; Informationssøgning; Undervisning; Uddannelse
Skovbrugsmagasinet Skovbrugsredskaber; Håndredskaber; Skovværktøj; Skovbrugsmaskiner; Skovbrugslitteratur; Skovarbejder; Skovfoged; Skovmand; Skovrider
Slægtsgårdsdatabase Slægstgårde
Socialministeriets Fondsdatabase Fonde; Råd; Tilskud; Sociale projekter; Aktiviteter
Socialministeriets projektdatabase Projekter; Samfundsfag; Metodeudvikling; Socialt arbejde; Socialpædagogik; Social Forsorg; Sociale Projekter
Sol Bibliotekskatalog; Universel; Samfundsvidenskab; Humaniora; Teologi; Naturvidenskab; Medicin
Stabas Turisme
Statistik uden Grænser - Nordisk regionalstatistik Statistik; Demografi; Norden; Arbejdsmarked; Handel
Statstidende Tvangsauktioner; Konkursboer; Gældsanering; Retslige kendelser; Tvangsakkorder; Dødsboer; Stævninger; Indkaldelser; Mortifikationer
Steno Anatomi; Geologi; Teologi
StockR8 Aktie; Aktieanalyser; Aktiehandel; Aktiekurser; Aktier; Aktierating; Aktionær; Analyser; Broker; Børs; Børsen; Børser; Børskurs; Børsmægler; Finans; Fondsbørs; Investering; Kurs; Kurser; Kursgrafer; Pension; Pensionsopsparing; StockR8; Vurdering
Subtec Kemi; Miljø; Toksikologi
Tax Treaties Skatteret; Lovgivning; Dobbeltbeskatning
Teglværksregistret Museum; Genstande; Teglværk
Tek 2000 Ordbøger; Sprog; Terminologi
The Project Pipeline Vurderinger; Finansierings forslag; Landestrategi; Tilbud; PHARE; TACIS; SAPARD; ISPA; OBNOVA; MEDA; ALA; EIB; EDF; EBRD; ECHO; Verdensbanken; IDA; IFC; MIGA; IDA; UN; Den Afrikanske Udviklingsbank; Den Asiatiske Udviklingsbank
Tidsskriftcentret.dk : Progressivt Online Bibliotek Alternativ tidsskriftslitteratur
TidsskriftsGuiden Skat; Revision; Jura; Økonomi; Regnskabsvæsen; Management; Edb; Internationale forhold; Moms
Tilskuds CD-rom Tilskudsmuligheder
Tingbladet Byret; Indkaldelser; Kendelser; Pantebreve; Skøde; Personbogen; Bilbogen; Skibsregister; Luftfartøjer
Told-Skat Erhverv Firmaoplysninger; Erhvervsforhold; Erhvervsanalyser
Told-Skat Videnbaseret Tarifering Told; Tarifering; Klassifikation
Toxido® miljødatabase Kemikalier; Sundhedsfarlig; Arbejdspladsbrugsanvisning; Sikkerhedsdatablade
transIT- Transportportalen Transport; Online nyheder; Miljø og sikkerhed; Kursusoversigt; Værktøjer; ITD Info; ITD Fax-service; ITD Landerapporter; Fritekstsøgning; Toldregler; Kørselsforbud; Afgifter; Vægt og dimensioner; Køre-/hviletid; Miljørapport; Vejret; Transportlinks
Travelmarket 2001 A/S Turistvæsen; Trafik og transport; Rejser; Charter; Fly-biletter; On-line booking; Turistbureauer; Rejseguide; Seværdigheder
Typedatabasen Botanik; Karplanter; Alger; Typer; Arter; Varieteter
Udbudsavisen Offentlige udbud; Indkøb; Stat; Kommuner; Amt; Offentlige virksomheder
udbudsportalen.dk Udbud; Licitation; Offentligt privat samspil; Partnerskab; Partnering; Indkøb; Samarbejdsaftaler; Marked; Service; Offentlige udbud; Licitation; Udlicitering; Partnersekab; Partnering; Indkøb; Tilbud; Kontrakter
Ufr på cd-rom Domme; Jura; Retsvæsen
Unitel Bankvæsen; Finans; Investering; Erhvervsliv; Virksomheder; Firmaer
UpFrontNet Tilskud & Finansiering Tilskud; Tilskudsorninger; Støtteordninger; Puljer; Fundraising
Vaks Uddannelse; Voksenundervisning; Folkeoplysning; Forsøg og udviklilng
Vejsektorens informationssystem Regionalplanlægning; Transport; Veje
Vidar Voksenuddannelse; Undervisning
Video Byggeri; Byplanlægning; Regional planlægning; Video; Film
Vinterberg & Bodelsen Danish-English Dictionary Sprog; Ordbøger; Terminologi
Virksomhedsguide Erhverv; Finansiering; Rådgivning; Virksomhed; Tilskud; Støtte; Etablering; Hotline; Guide; Iværksættere; Love; Regler
Visitdenmark.com Guide Danmark; Rejser; Turisme; Vejvisere; Danmark; Ferie
VVS database Katalog; Produkter; Vand; Varme; Sanitet
WEB-DIRECT Erhvervsliv; Firmaer; Finans; Industri; Kredit oplysninger; Markedsføring
Webguiden Hjemmesider; Danmark
www.indberetning.dk Indberetninger; Anmeldelser; Blanketter; Offentlige institutioner; Ministerier; Styrelser
www.startguiden.dk Start af virksomhed; Skat; Moms; Regnskab; Produktsikkerhed; Patent; Handel og markedsføring; Ansatte; Dagpenge; Forsikringsfinansiering; Rådgivere
Øko-info Økologi; Miljø; Bæredygtig udvikling; Natur; Grøn; Landbrug; Fødevarer; Energi; Byøkologi; Forurening
Øko-net Økologi; Miljø; Agenda21; Økodebat
Øresund IT Academy Find IT Øresundsregionen; EDB; IT; Universiteter; Organisationer; Teknologi
Øresunddirekt Flytte; Arbejde; Studere; Pension; Sundhedsvæsen; Øresundsregionen; Danmark; Sverige; Skåne; Sjælland; Lolland; Falster

Redigeret den 11. januar 2008


Til top Forrige side    Næste side